Новини

Майстер-клас на тему «Хмарний сервіс Google Форми у навчально-виховному про­цесі»

08.10.2020

Під час організації освітнього процесу  за технологією дистанційного навчання виникає потреба у проведенні тестування як перевірки засвоєння учнями навчального матеріалу.

Найпростішим і найзручнішим, на нашу думку, є сервіс Google Forms. Він дає можливість учителю швидко здійснити перевірку знань кожного учня, побачити результати та зберігати їх. Ураховуючи необхідність формування го­товності педагогів використовува­ти хмарні технології в навчально-виховному процесі, у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, 07.10.2020 р., провели майстер-клас на тему «Хмарний сервіс Google Форми у навчально-виховному про­цесі: створення анкет, опитувальників, ві­кторин із мультимедійним вмістом, тестів».

Детальніше.