Бібліотека

Сьогодення ринку праці потребує ініціативних, творчих робітників, підготовлених до виконання фахової роботи в умовах жорсткої конкуренції. Цьому сприяє навчання в училищі. Професійне училище було й залишається закладом, де куються робітничі кадри.

Важливим засобом у здобутті професії є бібліотека. Це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людських знань. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знань із навчальних предметів, виховує бажання розширити обсяг знань, знайомить з досягненнями науки і техніки. Це – одна із найважливіших ділянок роботи навчального закладу. Вона допомагає реалізувати єдину для школи державну програму національної освіти і вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу.

Бібліотека – найважливіший кабінет у житті училища. Без неї не може бути повноцінним навчально-виховний процес, його методичне та інформаційне забезпечення. Шкільна бібліотека демонструє учневі усе багатство наявних інформаційних і комунікативних технологій. Формування професійної компетентності учнів ПТНЗ – це комплексна програма, яка передбачає тісну співпрацю не лише викладача спецдисциплін та майстра виробничого навчання, але й бібліотекаря з усім педагогічним колективом. Тому головною метою своєї діяльності бібліотекар училища вбачає у наданні допомоги педагогам і учням у становленні та формуванні майбутнього робітника. Це випливає з головного завдання професійно-технічних навчальних закладів у цілому: давати державі висококваліфікованих, пристосованих до ринкових умов, конкурентоспроможних випускників.

Основними засобами досягнення мети є широке застосування різних традиційних і нетрадиційних форм роботи з книгою, удосконалення культури читання. Пріоритетними напрямками роботи є:

  • надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб;
  • допомоги учням в оволодінні програмовими знаннями;
  • формування у підлітків бажання самостійно розширювати обсяг знань;
  • ознайомлення та навчання користуватися різними джерелами інформації.

Фонд бібліотеки складає 28348 примірників літератури. З них 1600 підручників загальноосвітнього циклу, більше 12000 тисяч художньої літератури.     Також в бібліотеці наявний фонд довідкової літератури: енциклопедії, словники, посібники, необхідної для оволодіння професіями. З цією літературою бібліотекар знайомить учнів під час бібліографічних оглядів, тематичних добірок. Бібліотека обладнана комп’ютерами, підключеними до Інтернету, що дає можливість учням отримувати додаткову інформацію, поглиблювати свій інтерес до професії. Це дає змогу використовувати нові бібліотечно-інформаційні ресурси: комунікативні (комп’ютерні мережі), цифрові (інформація на дисках) та мультимедійні технології. Обладнання бібліотеки сканером і принтером дає можливість копіювати і роздруковувати навчальний матеріал з Інтернету, користуватись методичним матеріалом. З перших днів перебування в училищі учні залучаються до користування книгою. При записі до бібліотеки і видачі підручників їх знайомлять з довідковим апаратом, який стане надалі добрим помічником у виборі потрібної літератури. На бібліотечно-бібліографічних заняттях підлітки вчаться самостійно вибирати необхідну літературу, долучаються до інформаційної культури. Працюючи у тісному контакті з педагогічними працівниками та учнівським контингентом, бібліотекар використовує усі можливості співробітництва; надає цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх та користуватися ними. Для потреб учнів бібліотекарем створений бібліографічний покажчик, за допомогою якого майбутні фахівці можуть підібрати необхідній навчальний матеріал. У бібліотеці оформлені тематичні полиці, на яких розкриті нові надходження з професій, а також зібрана необхідна література. На період написання учнями курсових та дипломних робіт бібліотекарем проводяться бібліографічні огляди З 2010 року бібліотека оснащена комп’ютерною технікою та під’єднана до мережі INTERNET.

З метою формування почуття робітничої гордості за свою професію в училищі проводяться позаурочні виховні заходи, на яких учні зустрічаються з передовиками виробництва, кращими працівниками провідних підприємств і фірм міста та області, які розповідають про підприємства, де працюватимуть учні, про можливості кар’єрного зросту. Активну участь у таких заходах бере бібліотека. Система роботи, що склалася у бібліотеці, впливає на формування стійких читацьких інтересів учнів, на підвищення професійної компетентності.

 

Запрошуємо відвідати блог бібліотекаря Микицей Ірини Антонівни