Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (молодший спеціаліст)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-професійною програмою «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Електрична енергія в наш час являється основою технічного прогресу в усіх галузях господарства. Вона приводить в дію виробничі механізми, вирішує задачі електронагріву, зварювання, електролізу та ін.. На принципах використання законів електричного струму заснована автоматика керування технологічними процесами промислового виробництва, здійснюється передача електроенергії на великі відстані. З кожним роком поширюється використання електроенергії в промисловості, сільському господарстві, транспорті та в побуті.

Стан електрообладнання значно впливає на ефективність основного виробництва. Вихід з ладу електрообладнання може викликати небезпечність для життя людей, розлад склад — них технологічних процесів, масовий недовипуск продукції або інший матеріальний збиток. Тому основною метою експлуатації електрообладнання є забезпечення необхідного рівню його надійності протягом встановленого терміну служби.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності на монтажу, наладці, експлуатації, ремонту і випробуванню електроустаткування та автоматизації промислових установ та технологічних комплексів, а також проектуванню, конструювання електроустаткування та автоматизації промислових установ і технологічних комплексів.

Сфери використання молодших спеціалістів за складом діяльності:

1. Проектування електроустаткування і розробка систем автоматизації технік – проектувальник промислових установ і технологічних комплексів.

2. Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.

3. Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.

4. Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.

5. Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, організація праці персоналу.

6. Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту електроустаткування.