Нормативно-правова база

Мова викладання — українська

 

Статут Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки

 

Програма розвитку училища на 2015/2020 р.р. 

 

Звіт директора за 2017/2018 н.р.

 

Структура навчального закладу

 

Матеріально-технічна база Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки

 

Освітня програма «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів»

 

Освітньо-професійна програма «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Експертні висновки акредитації освітньо-професійної програми «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Закон України «Про освіту»

 

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

 

Закон України «Про загальну середню освіту»

 

Наказ №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»

 

Наказ №947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ»

 

Постанова № 784 » Про затвердження Порядку працевлаштування  випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням»

 

Постанова №992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

 

Експертні висновки комісії з акредитаційної експертизи спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

 

Наказ №335 «Про дотримання чинного законодавства щодо благодійних внесків в навчальному закладі»