Професійно-теоретична підготовка

  Система професійно-технічної освіти займає важливе місце між середньою і вищою освітою. Вона має специфічне завдання – готувати висококваліфікованих робітників для усіх галузей економіки.

  Зміст професійно-технічної освіти обумовлюється вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів на певному етапі розвитку суспільства і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти. Стандарт містить вимоги до змісту професійно-технічної освіти, освітнього рівня вступників, рівня кваліфікації випускника, а також вимоги до обов’язкових засобів навчання.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи Писаревська Г.М.
   Професійно-теоретична підготовка забезпечується шляхом вивчення спеціальних технологій, які є джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. Учні отримують відомості про дану галузь виробництва і перспективи її розвитку; принципи дії і найбільш ефективні способи використання сучасної техніки; про механізацію й автоматизацію виробництва; сучасні технологічні процеси і найбільш ефективні методи і прийоми виконання виробничих операцій на рівні новітніх технологій; про основи культури праці і т. д.

Статті

Поетапна кваліфікаційна атестація

11.04.2018

Сьогодні, 11.04.2018 р., у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, в групі №10, ІІ курсу навчання, відбулася поетапна кваліфікаційна атестація на присвоєння ІІІ розряду з професії «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури».

Підсумки місячника методичної комісії природничо-математичних дисциплін

11.04.2018

Згідно плану роботи Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки впродовж березня 2018 року проведено місячник методичної комісії природничо-математичних дисциплін (голова методичної комісії Грицюк А.Д.)

Проведення на базі училища семінару-тренінгу

04.04.2018

03 квітня 2018 року на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки проведено семінар-тренінг викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованих робітників сфери «Інформаційно-комунікативні мережі» закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.