Професійно-теоретична підготовка

  Система професійно-технічної освіти займає важливе місце між середньою і вищою освітою. Вона має специфічне завдання – готувати висококваліфікованих робітників для усіх галузей економіки.

  Зміст професійно-технічної освіти обумовлюється вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів на певному етапі розвитку суспільства і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти. Стандарт містить вимоги до змісту професійно-технічної освіти, освітнього рівня вступників, рівня кваліфікації випускника, а також вимоги до обов’язкових засобів навчання.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи Писаревська Г.М.
   Професійно-теоретична підготовка забезпечується шляхом вивчення спеціальних технологій, які є джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. Учні отримують відомості про дану галузь виробництва і перспективи її розвитку; принципи дії і найбільш ефективні способи використання сучасної техніки; про механізацію й автоматизацію виробництва; сучасні технологічні процеси і найбільш ефективні методи і прийоми виконання виробничих операцій на рівні новітніх технологій; про основи культури праці і т. д.

Статті

Візит до Ризького державного технікуму

10.12.2018

4-8 грудня 2018 року делегація фахівців системи професійно-технічної освіти Чернівецької області перебувала з робочим візитом у Ризькому державному технікумі (Центр професійних компетентностей, Латвія), далі RVT. У складі групи були: методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Чернівецької області Наталя Голубяк, директор Чернівецького професійного ліцею сфери послуг Орися Цимбал, заступник директора Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки Галина Писаревська, координатор [...]

Гідність є невід’ємною якістю кожної людини

30.11.2018

Сьогодні досить важливо розставити правильні акценти в концепції гідності, яка базується на тому, що всі люди мають внутрішнє почуття власної гідності. Цією невід’ємною якістю володіє кожен і кожна з нас завдяки властивості людяності. Наше почуття власної гідності росте, коли ми відчуваємо повагу до наших прав і свобод і коли ми живемо в атмосфері свободи вибору [...]

Педагогічна рада

27.11.2018

Відповідно до плану роботи Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки на 2018/2019н.р., 26 листопада 2018 року, пройшла чергова педагогічна рада. На педраді розглядалися питання: 1) Про виконання плану комплектування навчальних груп та заходи щодо збереження контингенту учнів; 2) Якість підготовки та напрями удосконалення навчально-матеріальної бази професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»; 3) Стан викладання предмету «Хімія»; 4) Стан фізично-оздоровчої [...]