Професійно-практична підготовка

    

  Старший майстер Коваш А.В.         Виробниче навчання – важлива складова частина професійно-практичної підготовки учнів. Основна форма організації процесу виробничого навчання є уроки в майстернях училища та на підприємствах.            

          Виробниче навчання проводиться на підставі затверджених навчальних планів і програм. В училищі працюють 9 профільних навчально-виробничих майстерень, на базі яких учні отримують необхідні знання, уміння та навички з обраної професії.

        Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації відповідно до державних стандартів. Проводиться співпраця з роботодавцями щодо надання допомоги в оновленні матеріально-технічної бази професій, надання на підприємствах учням робочих місць, які обладнані сучасним устаткуванням та відповідають вимогам сучасного дизайну.

Статті

Виконання плану виробничої діяльності у 2016 році

16.02.2016

       В основу планування навчально-виробничої діяльності училища покладені навчальні плани і фонд навчального часу учнів, який може бути використаний для виконання виробничих завдань і надання послуг населенню.

Іспит з охорони праці та групи допуску з електробезпеки

12.01.2016

Згідно Типового положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05),