Професійно-теоретична підготовка

  Система професійної (професійно-технічної) освіти займає важливе місце між середньою і вищою освітою. Вона є запорукою економічного зростання країни, кадровий потенціал і трудові ресурси якої формуються саме у цій сфері.

  Зміст професійної (професійно-технічної) освіти обумовлюється вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів на певному етапі розвитку суспільства і визначається державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти. Стандарт містить вимоги до змісту професійної (професійно-технічної) освіти, освітнього рівня вступників, рівня кваліфікації випускника, а також вимоги до обов’язкових засобів навчання.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи Писаревська Г.М.
   Професійно-теоретична підготовка забезпечується шляхом вивчення спеціальних технологій, які є джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. Учні отримують відомості про дану галузь виробництва і перспективи її розвитку; принципи дії і найбільш ефективні способи використання сучасної техніки; про механізацію й автоматизацію виробництва; сучасні технологічні процеси і найбільш ефективні методи і прийоми виконання виробничих операцій на рівні новітніх технологій; про основи культури праці і т. д.

 

Блог заступника директора з навчально-виробничої роботи Галини Писаревської