Публічна інформація

 

Статут закладу освіти

Ліцензії, сертифікати, свідоцтва  Структура закладу освіти
 Кадровий склад Освітні програми  Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються у закладі освіти
 Мова освітнього процесу  Наявність вакантних посад Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 Результати моніторингу якості освіти Річний звіт про діяльність закладу освіти Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими потребами Запобігання та протидія булінгу Положення про сайт закладу освіти
Гуртожиток Дистанційне та змішане навчання (на допомогу викладачам) Благодійна організація Благодійний фонд «Крок до професії»