Телекомунікації та радіотехніка (молодший спеціаліст)

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньо-професійною програмою «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».

Швидкий розвиток телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки призводить до того, що у всіх розвинених країнах світу фахівці з телекомунікації та радіотехніки входять до списку найпрестижніших професій.

Телекомунікація, радіотехнічні та електронні системи – завжди серед флагманів розвитку науки та техніки у світі: мобільний і супутниковий зв’язок, радіомовлення і телебачення, комп’ютерні та інформаційні системи, інтернет існують і розвиваються завдяки саме телекомунікаційним системам..

Спеціалісти напряму підготовки «Телекомунікації та радіотехніка» здійснюють обслуговування  та проводять ремонт радіотелевізійної апаратури та комп’ютерів, в їх обов’язки входять технічна діагностика, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання.

Фахівці телекомунікації та радіотехніки можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах м. Чернівці та області в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, конструкторських бюро, продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» вміють забезпечувати доступ користувачам в Інтернет, «прокладати» оптико-волоконні мережі, надавати послуги IP-телефонії, відповідати за налаштування, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечувати якісну і надійну роботу систем, розробляти структурні та функціональні схеми радіотехнічних систем і комплексів, принципових схем пристроїв цих систем з використанням засобів комп’ютерного проектування.