Виховний процес

kavnichukЗаступник директора з виховної роботи

Кавнічук О.К.

          Виховання є найважливішою функцією суспільства з найдавніших часів. Без передачі суспільно-історичного досвіду від одного покоління іншому, без залучення молоді до соціальних і виробничих відносин неможливий розвиток суспільства і забезпечення культури, існування людської цивілізації. З розвитком суспільства змінюється і виховання: його мета, зміст, засоби. Основними напрямками освіти в Україні сьогодні є забезпечення  формування соціально-компетентної, всебічно розвиненої особистості учня, з сформованими лідерськими якостями, а також  нерозривноїєдності інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості, неперервність освітнього професійного вдосконалення людини, виховання в ній загальнолюдських духовних цінностей.
 Значна роль у розв’язанні цих проблем належить професійно-технічній освіті, як невід’ємній частині системи неперервної освіти.
Прислів’я каже: «Сад не дасть врожаю, якщо добре не подбає працівник». Без виховання і настанови людина наче земля, яка  хоча і найкраща, але   родитиме тільки бур’ян, якщо на ній не працювати. Крім сім’ї, сіяти в душу дитини «добре й вічне» покликані вихователі, педагоги,майстри в/навчання, училище.

Зазначимо, що навчання не всім учням під силу, а от цікаво організоване дозвілля у позаурочний час учням з різними інтелектуальними можливостями, індивідуальністю не тільки під силу, а й до душі.

Система виховної роботи у професійно-технічному навчальному закладі дає змогу вихователю розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян,  які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою.

Специфікою системи  виховної роботи професійно-технічного навчального закладу є те, що певна частина учнів проживає в гуртожитку, відірвана від сім’ї, і тому саме  напрям роботи – створення для мешканців комфортних житлово-побутових, культурних умов, є одним із пріоритетних.

Пріоритетними напрямками виховної роботи  у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки – це насамперед:

–  Національно-патріотичне виховання

–  Превентивне  виховання.

–  Морально-духовне виховання.

–  Родинно-сімейне виховання.

–  Художньо-естетичне виховання.

–  Сприяння творчому розвитку  особистості.

–  Екологічне виховання.

–  Виховання  здорового способу життя.

В училищі впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка  базується на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та навчального закладу, спадкоємність поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись. Вона простежується як і в навчально-виробничому, так і зокрема у виховному процесі в гуртожитку.

Формування в учнівської молоді  навичок  здорового способу життя,  соціальної компетенції, соціально корисної життєвої перспективи, професійної свідомості, надання допомоги та підтримки дітям-сиротам, організація дозвілля учнів, проведення роботи, спрямованої на профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, – таку роботу в начальному закладі на сьогоднішній день виконує вихователь.

Статті