Віртуальний методичний кабінет

 Висоцька Я.О. Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчитись самому.

М.Монтель

          У реформуванні освіти методична служба – це єднальна ланка між діяльністю педагогічного колективу і державною системою освіти, психолого-педагогічною наукою, перспективним педагогічним досвідом.
          В умовах практичної реалізації завдань оновлення змісту професійно-технічної освіти важливого значення набуває організація системної роботи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.Обираючи оптимальний варіант системи методичної роботи з педагогічними кадрами, ми спираємось на основні нормативні та законодавчі документи щодо розвитку професійно-технічної освіти, враховуємо завдання, що стоять перед колективом у сучасних умовах навчання, результати діагностування професійної діяльності педагогів та результати роботи училища, накопичені традиції, порівняльну ефективність різних форм методичної роботи, а також морально-психологічні умови.
          Джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні ними тих завдань, які стоять перед училищем.Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі є цілеспрямована робота над єдиною науково-методичною проблемою.
      

Віртуальний методичний кабінет

Статті