Загальноосвітня підготовка

       Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися.      Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, при пошуку шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.       Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі загальноосвітньої підготовки Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки.

Статті

Нові досягнення наших учнів

07.11.2018

В листопаді розпочалися учнівські олімпіади із загальноосвітніх дисциплін. 04.11.18  відбувся ІІ (міський) етап Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій. Команду училища представляли Пономарчук Анатолій та Унгурян Оксана, викладач Пушкарьова Ольга Миколаївна. Олімпіада проводилася у один практичний тур. Учасникам було запропоноване комплексне, інтегроване завдання, яке розраховане на 4 астрономічні години. Завдання тематично цілісне і складалося з декількох [...]

Відкритий урок з всесвітньої історії

06.11.2018

02.11.2018 р. викладач Петровська Любов Іванівна, в розрізі предметного тижня з історії, провела відкритий урок з всесвітньої історії на тему «США у міжвоєнний період». Мета уроку: закріпити знання учнів про зміни у статусі провідних країн світу після закінчення Першої світової війни та особливості їхнього розвитку у міжвоєнний період;  ознайомити з головними подіями та тенденціями розвитку США у [...]

Наше життя сьогодні є частиною історії майбутнього

02.11.2018

Розуміючи важливість формування в учнів Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, толерантного співіснування, чіткої активної громадянської позиції, адміністрація закладу досить активно сприяє використанню інноваційної складової освітнього процесу. Зокрема, учні освітнього середовища під керівництвом викладача української мови Філіп Юлії Леонтіївни мали змогу ознайомитися із історично важливими місцями нашого міста інноваційним методом «Освітня екскурсія «IWаlk», за допомогою якої [...]