Загальноосвітня підготовка

       Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися.      Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, при пошуку шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.       Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі загальноосвітньої підготовки Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки.

Статті

Шевченківські дні

16.03.2017

У рамках святкування Шевченківських днів у Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки було проведено ряд цікавих заходів.

Робота методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін

01.03.2017

В Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки завершився місячник методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, в рамках якого відбулися різноманітні за формою та тематикою заходи.

Мова-духовне багатство народу

24.02.2017

Міжнародний день рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства.