Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
  • копії паспорту (з 14 років згідно Закону України від 14.07.2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямований на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» та згідно Закону України 5492 – VI від 12.11.2012 року «Про Єдиний державний Демографічний  реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» при наявності оригіналу документу;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-о, 086-у);
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії індивідуального податкового номеру (при наявності оригіналу);
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);
  • вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, ID картку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня здобуття освіти у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для підвищення кваліфікації та перепідготовки) (оригінал або його завірену копію);

Особи, які направляються для здобуття освіти підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Корінець розписки долучається до документів вступника.