Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-матеріальна база училища складає два навчальні корпуси навчальною площею – 4729,9 м 2 , в т.ч. корпус навчально-теоретичних кабінетів – 2525 м 2 , корпус навчально-виробничих майстерень – 2204,9 м 2. Училище має один п’ятиповерховий гуртожиток загальною площею 4689,3 м 2 , житловою площею 3716 м 2 , де проживають 293 учні, медичний пункт, їдальню на 120 посадкових місць, буфет, бібліотеку площею 106 м 2 з загальним фондом 35715 томів станом на 01.01.2021 року та читальний зал площею 67 м 2 на 32 посадкових місця. Всі споруди знаходяться в задовільному стані.
Навчальна площа на одного учня денної форми навчання станом на 01.01.2021 складає 11,03 м 2.
В училищі є 9 майстерень, 18 кабінетів, 3 лабораторії, спортивна та актова зали, стадіон, тир, тренажерний зал, які відповідають нормативним вимогам. Всі кабінети та майстерні містять необхідний перелік обладнання та устаткування та оснащені сучасною комп’ютерною технікою.
В кабінетах охорони праці, основ роботи на ПК розміщені мультимедійні проектори, у всіх інших кабінетах теоретичних дисциплін і майстернях – комп’ютери та 32-дюймові монітори для демонстрації на уроках відеофільмів, презентацій, програмного забезпечення загальноосвітніх та спецдисциплін тощо. Чотири комп’ютерних кабінети обладнано 75 комп’ютерами нового покоління, один мобільний комп’ютерний клас обладнано 8 портативними комп’ютерами та 2 планшетами. Всього в навчальному закладі 122 сучасних комп’ютери, які підключено до мережі Internet, 20 принтерів, 11 сканерів.
Балансова вартість обладнання кабінетів, лабораторій та майстерень, складає 439,6 тис. грн., що в розрахунку на одного студента (фондозабезпеченість) становить 871 грн.
Всі кабінети, майстерні, лабораторії відповідають вимогам навчальних планів і програм з кожного предмету і професії. Комплексне методичне забезпечення становить 100 %. Завідуючі кабінетами, майстернями постійно працюють над поновленням наочності, роздаткового матеріалу, створенням нових дидактичних засобів навчання. Рівень щорічного оновлення обладнання кабінетів, лабораторій, майстерень складає 20%. Всі приміщення використовуються за призначенням.
Колективом училища проводиться цілеспрямована робота зі зміцнення матеріально – технічної бази. Матеріальна база постійно оновлюється.
За останні два роки проведено капітальний ремонт у кабінетах історії, математики та оформлено новий кабінет «Електричні машини та електроприводи», обладнано методичний кабінет з веб-студією. Збільшення аудиторного фонду за останні роки проводилось за рахунок перепланування декількох навчальних аудиторій та майстерень з метою їх більш ефективного використання.
При училищі ефективно працює електровимірювальна лабораторія, яка надає платні послуги з вимірювання опорів заземлення. Планується надалі модернізувати та збільшувати кількість електронно-обчислювальної та контрольно-вимірювальної техніки.
Гуртожиток, де проживають учні, відповідає санітарно-технічним нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним устаткуванням та іншим обладнанням, що потребує часткового оновлення. Житлово-побутові умови – задовільні.
Учні та викладачі забезпечені навчальною, нормативною і довідковою літературою, що складає: з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін –100%, з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін забезпечення навчальною і довідковою літературою складає від 75 до 92 % залежно від навчальної дисципліни.
На одного учня денної форми навчання в середньому припадає 61,49 одиниці бібліотечного фонду. Бібліотека щороку поповнюється літературою державною мовою.
Щорічно в училищі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання і матеріалів. Передача та списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором училища. Матеріальна база училища постійно розвивається.

Наявність матеріально-технічної бази, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання учнів училища.
За рахунок доходів зі спеціальних коштів оформлено майстерню з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, оновлюється обладнання в комп’ютерних класах, обладнано кабінети для проведення лабораторно-практичних робіт з предметів професійно-теоретичної підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка та 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Проводиться за рахунок спецкоштів ремонт та повірка контрольно-вимірювальних приладів, які використовуються в навчальному процесі, закуплені і поставлені електроплитки, тепло та водолічильники, проводиться передплата періодичних видань (газети, журнали, видатки зі створення навчально-матеріальної бази).

Забезпечення приміщеннями навчального призначення