Учням і педагогам

Вік живи – вік навчайся. Нам усім відома ця гарна українська народна мудрість. Але чи беремо ми її на озброєння? Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки допоможе Вам реалізуватися, незалежно від того скільки Вам років!

Ми прагнемо:

 1. Формувати кваліфікований кадровий потенціалл для задоволення потреб суспільства, ринку праці і держави шляхом створення умов для набуття знань, умінь, навичок і компетентностей у сфері професійної діяльності особистості упродовж життя відповідно до її покликання, інтересів і здібностей.
 2. Готувати фахівців, які здатні швидко реагувати на зміни середовища та знаходити себе на сучасному ринку праці: отримати роботу своєї мрії та здобути навички кар’єрного розвитку.
 3. Виховувати соціально активну особистість, яка у своєму житті керується загальнолюдськими (честь, совість, людська гідність, справедливість) та культурно-національними (працелюбність, волелюбність, толерантність тощо) цінностями і здатна до перетворення виробництва, виробничих, економічних, суспільних відносин, до участі в управлінні, несе відповідальність за результати своєї діяльності.
 4.  Надавати можливість роботодавцям спілкуватись з учнями з метою взаємного вибору місць проходження практики та подальшого працевлаштування.

Навчайся, розвивайся та будуй кар’єру разом із нами!

Форма навчання: денна

Вартість навчання: безкоштовно за регіональним замовленням

Дуальна освіта

Учень поєднує навчання і стажування на підприємстві. При цьому отримує стипендію, близьку до заробітної плати.

Форма дуальної освіти поєднує навчання учня в ВПУ на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять із його офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації та обов’язковим навчанням (стажуванням) на робочому місці.
Дуальну форму можуть обирати учні, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання.

Для переходу на дуальну форму навчання учень необхідно звернутись у деканат/дирекцію та повідомити про намір продовжити навчання за дуальною формою

Для переходу на дуальну форму навчання учень повинен:

 1.  Звернутися до директора ВПУ або його заступників із заявою про перехід на дуальну форму навчання, при цьому учень повинен попередньо узгодити із керівництвом обраного ним підприємства можливість його навчання за дуальною формою;
 2.  У разі позитивного рішення учень повинен укласти тристоронній договір із ВПУ та підприємством чи організацією про його подальше навчання за дуальною формою.

Головна мета

Діяльність НПЦ – реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачі освіти професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів підвищення кваліфікації:

 • педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій;
 • впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій електротехнічного спрямування із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів;
 • організація співробітництва і взаємодії, постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами;
 • поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання.

Навчально-практичний центр  фахівців електротехнічного спрямування

Український ринок праці сьогодні потребує кваліфікованих робітників у різних галузях промисловості. У фахівцях робочої ланки високого рівня зацікавлено чимало вітчизняних підприємств. Тому, враховуючи потреби ринку й орієнтуючись на перспективи розвитку професійно-технічної освіти та інтеграції навчальних програм із сучасними виробничими процесами, на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки створено разом з виробниками навчальні осередки для підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів робочих професій.
З 28.11.2019 року на базі Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки на постійній основі діє Навчально-практичний центр електротехнічних робіт з підготовки і підвищення кваліфікації  з професій: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та устаткування.

Центр кар’єри

Центр професійної кар’єри – це помічник учнів у побудові успішної кар’єри та надійний партнер роботодавців у формуванні якісного кадрового резерву

Основна мета центру – організація проходження виробничої практики та працевлаштування випускників та їх адаптація до практичної діяльності, сприяння розвитку підприємницької ініціативи, опанування навичками само презентації, техніки пошуку роботи, здійснення моніторингу їх кар’єри та соціальне партнерство з роботодавцями.

Структура Центру

 1. Керівник центру – заступник директора з НВР
 2. Відповідальні за організацію виробничої практики та працевлаштування – старші майстри виробничого навчання
 3. Психолог
 4. Профконсультант

Пропонуємо учням та випускникам:

 • допомогу в працевлаштуванні;
 • надання інформації про актуальні вакансії, місця для проходження практики та інші можливості від роботодавців;
 • професійні та мотивуючі майстер-класи від успішних фахівців-практиків;
 • тренінги з розвитку особистісних, професійних, кар’єрних, підприємницьких компетенцій, профконсультації з питань складання резюме та особливостей проходження співбесіди з роботодавцями.

Історії з життя учнів та педагогів

Колектив та учні раді вітати Вас на нашій сторінці.