Методичні матеріали для педагогів

Для того, щоб навчити іншого, потрібно більше розуму, ніж для того, щоб навчитись самому.

М.Монтель       

Джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні ними тих завдань, які стоять перед училищем.Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі є цілеспрямована робота над єдиною науково-методичною проблемою.